Jak se vyrovnat se ztrátou psa?

Smrt domácích mazlíčků je pro majitele vždy velkou ranou. A pokud se navíc jedná o psa nebo kočku, prožitek ztráty je často o to větší, protože s těmito zvířaty jsme nejvíce v kontaktu a jsou s námi nejdéle. Jak se vypořádat s úmrtím psa, který je obvykle brán jako plnohodnotný člen rodiny?

Jak se vyrovnat se ztrátou psa

Člověk se ke svému psovi velmi upne a zvykne si na jeho přítomnost. Psi, kteří mají ze všech zvířat největší loajalitu a emoční inteligenci, jsou považováni za nejlepšího přítele. Není divu, že pokud pes zemře, nic už není jako dřív a v srdci majitele je dlouho velké prázdno a smutek.

Prvním krokem k tomu, abyste na ztrátu psa byli připraveni, je vědomí, že smrt k životu patří a musí nakonec přijít. Při rozhodování o pejskovi musíte pamatovat na to, že nás nebude doprovázet až do konce dnů. Této bolestné ztrátě se nelze vyhnout, a možná právě proto je pouto se psem tak výjimečné.

V závislosti na plemeni se psi obvykle dožívají několika let. A toto období je třeba brát jako krásné období, které nám bylo dopřáno. Bohužel, když pes zestárne, jeho smrt je nevyhnutelná a je dobré být na ni připraven. Je to důležité zejména kvůli psímu kamarádovi, který si velmi dobře uvědomuje jak své zdraví, tak i to, že se blíží jeho poslední dny. Pak potřebuje svého páníčka více než kdy jindy a je naší rolí být s ním do poslední chvíle.

Smrt psa je vždy náročná zkušenost. Je dobré, když máme čas se na to připravit a zvyknout si na myšlenku, že důležitý člen rodiny bude brzy chybět. Dojde-li náhle k úmrtí následkem nehody, může být šok ještě větší. 

Těžko však obě situace srovnávat mezi sebou, protože hlídání trpícího zvířete může v člověku zanechat nepříjemné vzpomínky. Bez ohledu na to, jak obtížná je tata zkušenost, přítomnost je pro psa prvořadá. Pokud je to možné, zůstaňte s vaším psem během uspávací procedury. Pokud vám to emoce nedovolí, zkuste být se svým psím přítelem tak dlouho, jak jen můžete.

Rčení “čas zahojí všechny rány” je pravdivé a většina lidí je po určitém čase připravena vzít si domů nového člena rodiny. Pamatujte, že nový pes nikdy nenahradí vašeho prvního, a proto si nový pes zaslouží “čistý štít”, zejména pokud jde o vaší lásku a budování dalšího zvláštního vztahu. Za žádných okolností by neměl být považován za náhradu.

smrt-psa

Jak zvládnout následující dny? 

Není třeba zastírat, že první dny a týdny jsou nejtěžší. Oplakávání psa, který byl po mnoho let nejlepším přítelem, je zcela normální, ale také velmi potřebné. Dovolte si postesknout, plakat, vzpomínat na své nejšťastnější chvíle a uchovat si je v paměti co nejdéle.

Je důležité smutek sdílet i se svou rodinou nebo nejbližšími přáteli. Promluvte si s nimi o své ztrátě, sdílejte své oblíbené fotky nebo vtipné historky, které jste zažili se svým psím kamarádem. Uvolníte tak spoustu emocí a bude pro vás snazší, se se ztrátou vyrovnat. 

Stárnutí a smrt psa může být pro někoho natolik traumatickým zážitkem, že se s tím nemusí vypořádat. V tomto případě se vyplatí poradit se s psychologem, který v těžké situaci poskytne odbornou pomoc. Připoutanost k domácímu mazlíčkovi je někdy neomezená a odcházení a loučení může způsobit extrémní emoce. 

Jak poznat, že pes umírá?

Stav před smrtí zvířete je známý jako agónie. Během ní dochází k postupné ztrátě životních funkcí organismu. Všechny orgány jsou narušeny a dochází ke ztrátě vědomí. Během této doby by majitelé měli psovi poskytnout vhodné podmínky, zejména klidné, tiché a pohodlné místo. Je také čas se s ním rozloučit v jeho oblíbeném pelíšku a naposledy pejska pohladit…

Mezi příznaky, že se blíží smrt zvířete patří:

 • nedostatek síly, problémy s pohybem, 
 • nechutenství,
 • potíže s udržením rovnováhy,
 • nekontrolovatelné vyprazdňování, zvracení,
 • problémy se zrakem, 
 • může se objevit i jistá agrese.

Někteří majitelé, když vidí, jak je pes bezmocný, se rozhodnou provést eutanazii. Uspání vašeho psa mu ušetří utrpení. Veterinář je povoluje pouze v situacích, kdy si je jistý, že je zvíře nevyléčitelně nemocné nebo utrpělo těžká zranění v důsledku nehody. Pes je uspán v důsledku podání barbiturátů, které mají hypnotický, sedativní a antikonvulzivní účinek. Způsobují vypnutí mozkové kůry, apnoe a zástavu srdce.

Co dělat po smrti psa?

Když pes zemře, je jeho majitel nebo opatrovník povinen chránit jeho tělo a naložit s ním způsobem v souladu s veterinárním zákonem. Pokud je pes odložen u veterináře, obvykle vám vysvětlí všechny možnosti a pokud je to možné, umožní za poplatek ponechat tělo zvířete k likvidaci.

Pokud pes zemře doma, je prvořadým úkolem pečovatele chránit jeho tělo a rozhodnout se jak pejska pohřbít.

Po smrti psa, než dojde ke kontrakci, je nutné, aby tělo bylo ve správné poloze, tedy na boku, se zasunutými zadními nohami. Jako, když váš pejsek spinká. Položte pejska na jeho oblíbenou deku a zabalte ho. Zabalené tělo pejska se vloží do igelitového sáčku a zaváže na uzel, aby se lépe přenášel. Tělo by mělo být až do jeho pohřbení uchováno na chladném místě.

Rozhodnutí, kam nebo kde psa pohřbít, by mělo být co nejdříve.

Vybrat si můžete z těchto možností:

 • Na vlastní zahradě nebo dvorku

Pohřbení psa na vlastní zahradě či dvorku veterinární zákon nezakazuje za podmínky, že pes neuhynul na nebezpečnou nákazu. Jedná se poměrně o běžnou praxi, ale musí být dodrženy podmínky, které stanovuje Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu, č. 82/2014 Sb., která nám říká:

(2) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní zdroj2) a musí být vzdáleno od

 1. a) vodního zdroje2) nejméně 200 m,
 2. b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci3) a pozemní komunikace4), s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, nejméně 100 m a
 3. c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.

(3) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu. Do výkopu lze uložit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver zvířete v zájmovém chovu musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši nejméně 100 cm do úrovně terénu.

(4) Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru zvířete v zájmovém chovu musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení.

(5) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu musí být zajištěno proti vniknutí zvířat.

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

 • Zvířecí hřbitov

Další možností je zvířecí hřbitov, kdy je nutné kontaktovat majitele hřbitova, který vám sdělí podrobnosti. Někdy tyto společnosti řeší všechny záležitosti týkající se hrobu. Hřbitovy zvířat jsou placené, o nákladech rozhoduje především velikost psího plemene. Ve většině měst se pohybuje cena 2500 - 7000 Kč za hrobové místo, plus částka 1500 - 5000 Kč za pronájem místa na 5 let. Například majitel zvířecího hřbitova v Kutné Hoře nabízí i možnost pohřbít si své zvířátko sám a tím i ušetřit a zaplatit jen za pronájem místa.

 • Zvířecí krematorium

 Pokud jste z Prahy nebo jiného většího města, můžete využít i zvířecí krematorium. Cílem služby je poskytnout chovatelům domácích mazlíčků důstojné rozloučení se svým zvířátkem. Majitel dostane popel svého zvířátka, které prošlo kremací. Krematorium nabízí i další služby, jako je například otisk tlapek nebo šperk s popelem vašeho pejska na památku. Ani kremace není zadarmo, pokud chcete přiblížit cenu, můžete využít kalkulátor, kde si zadáte služby, které chcete u kremace využít.

duhovy-most 

Ať se rozhodnete pro jakoukoliv možnost důstojného pohřbení vašeho pejska, věřte, že tam nahoře za “Duhovým mostem” se má dobře a nic ho nebolí. Má tam lesy, louky, dobré jídlo, psí kamarády a přesto, že tu s vámi není, tak o vás ví a hlídá vás.